Beleggingshypotheek

Soorten beleggingshypotheek

Er zijn een tweetal hypotheken die in Nederland vallen onder de term beleggingshypotheek.

Levenhypotheek

Dit type hypotheek heeft naast de aflosvrije lening ook een kapitaalverzekering (vaak is dit een gemengde levensverzekeriing; dekking bij overlijden en bij leven). Hiermee wordt gespaard voor een aflossing aan het einde van de looptijd van de lening. De lening loopt dan meestal 30 jaar. Het spaarvermogen van de verzekering wordt dan belegd in effecten. Over het algemeen wordt dit belegd in fondsen van de verzekeraar. Hiermee wordt uw beleggersrol beperkt doordat u alleen kunt kiezen uit de fondsen die uw verzekeraar in de verzekering aanbiedt. Het pandrecht op de verzekering wordt gegeven aan de bank. Om de geldlening af te lossen na 30 jaar, wordt gebruik gemaakt van de uitkering van de verzekering. Net als bij alle levenscontructies is de opzet fiscaal gedreven. Dit betekend dat er niet afgelost wordt op de geldlening. Na 30 jaar zal in een keer de volledige lening afgelost worden. Echter komt het vermogen dat in de verzekering is belegd pas nadat de verzekering is beëindigd vrij.

Lening met verpand belegrekening/effectendepot

De tweede vorm die wij bespreken is ook een aflosvrije lening. Waaraan een verpand effectendepot zit. Dit kan een beleggingsportefeuille zijn die u als geldnemer heeft opgebouwd. Het zou ook kunnen gaan om een belegrekening waarbij aanvang van de lening geld op wordt gestort. Tijdens het aangaan van deze lening wordt ook een akte van verpanding naast de hypotheekakte getekend. Hierdoor kan u als geldnemer niet zonder meer aan het belegde vermogen komen. Een woningfinancieren op deze manier is risicovol en de maandlast hangt af van wat de beurskoersen doen.