Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een vorm van een lening waarbij voor elke termijn het aflossingsbedrag gekozen wordt, dat de totale betaling, de som van rente en aflossing per termijn, hetzelfde is waarbij aan het einde van de looptijd de totale lening is terugbetaald. Maar simpel gezegd is een annuïteit het periodiek terugbetalen van een vast bedrag. Het voordeel van een annuïteitenhypotheek is dat in het begin het aflossingsdeel zeer laag is. Echter neemt deze toe naarmate de looptijd van deze lening toeneemt. Echter geldt voor het rentedeel het omgekeerde.

Het rentedeel kan worden afgetrokken

Zoals het tot nu toe geregeld is in Nederland, kan het rentedeel worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Echter neemt de netto last tijdens de looptijd van een annuïteitenhypotheek gestaag toe. Door carrière ontwikkelingen en geldontwaarding is het toch mogelijk om deze lasten te blijven dragen.

De Nederlandse wet

Sinds 1 januari 2013 bepaalt de Nederlandse Wet herziening fiscale behandeling eigen woning voor nieuwe hypotheken, dat de rente die betaald is alleen aftrekbaar is als het om een lening gaat die tijdens de looptijd volledig en tenminste annuïtair afgelost wordt.

Geen ingebouwde veiligheid

De annuïteitenhypotheek heeft echter geen ingebouwde veiligheid tegen renteverhogingen. Wanneer de rente stijgt zullen ook de maandelijkse lasten stijgen. Wij raden ook niet aan om deze hypotheek af te sluiten als de lasten maar net betaald kunnen worden.